Script support IE Browser

Tehnička uputstva

1. PRIJE POSTAVLJANJA PARKETA1.1. Dozvoljena vlažnost podloge: cementna košuljica do 2,0%, cementna košuljica s podnim grijanjem do 1,8% anhidridna ko

Kvalitetni podovi

1. PRIJE POSTAVLJANJA PARKETA



1.1. Dozvoljena vlažnost podloge:
cementna košuljica do 2,0%,
cementna košuljica s podnim grijanjem do 1,8%
anhidridna košuljica do 0,5%,
anhidridna košuljica s podnim grijanjem do 0,3%
ploče od iverice 9 ±2%

1.2. Podloga mora biti izrađena u skladu sa predviđenim propisima: mora se ugraditi: hidroizolacija, termoizolacija, zvučna izolacija i odgovarajuća građevinska konstrukcija podloga mora biti ravna, a nivo prilagođen vrsti podne obloge koja se montira, površina na koju se montira obloga mora biti čista, kompaktna, glatka, odgovarajuće apsorpcije i bez pukotina, temperatura podloge u toku polaganja i 48 sati nakon montaže mora biti od 15 °C do 18 °C, u slučaju da postoji podno grijanje: prije postave podne obloge neophodno je postepeno zagrijavanje sistema po propisanim pravilima o uključivanju podnog grijanja. Investitor mora osigurati betonsku košuljicu koja odgovara standardima. Parketar ima pravo i obavezu vizualno kontrolirati gore navedene parametre i upozoriti na eventualne nepravilnosti. Parketar u okviru svog djelokruga (po dogovoru) može surađivati u pripremi podloge ili njenoj sanaciji.

1.3. Prostorije i podne obloge od drveta moraju biti aklimatizirane: prostorija nesmije biti izložena propuhu, temperatura mora biti od 15 do 18 °C i relativna vlažnost zraka od 50 do 60%; podna obloga od drveta mora biti skladištena na sredini prostorije u kojoj će se montirati bar 48 sati prije polaganja; pakete otvarati neposredno prije polaganja. Dužnost investitora je osigurati određene uvjete na objektu – naručilac posla. Izvođač je (osim ako nije drugačije dogovoreno) dužan robu dopremiti do objekta, investitor je dužan na mjestu polaganja robu preuzeti s prijevoznog sredstva i uskladištiti u prostor da se odgovarajuće aklimatizira. U slučaju kada podnu oblogu na objekat dostavlja montažer, investitor je dužan ponuditi pomoć pri skladištenju parketa. Za materijal koji je uskladišten na objektu odgovoran je naručilac-investitor.

1.4. Dozvoljena vlažnost parketa je 7% ±2%. Parket koji se ugrađuje u objekat mora imati vlažnost što bližu ravnotežnoj vlažnosti drveta s obzirom na klimu u objektu. Parketar je dužan provjeriti prije početka polaganja uvjete na objektu, vlažnost podne obloge od drveta i napraviti zapisnik.

1.5. Prije polaganja podnih obloga od drveta ostali građevinski radovi, osim ugradnje dovratnika, posljednje faze krečenja i montiranja sistema grijanja – radijatora, moraju biti završeni. Ostali radovi se mogu obaviti nakon polaganja podne obloge.

1.6. Prostorije u koje se montira podna obloga moraju biti zatvorene. U njima se ne smiju odvijati drugi radovi – ne smije biti drugih izvođača. Naručilac-investitor je dužan polagaču garantirati za odgovarajuće uvjete rada i pristup izvoru električne energije.

1.7. Primopredaja posla se obavlja odmah nakon završetka posla.

Izdvojeno

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.